Säkerhetsprövning/registerkontroll - OKG

6261

Samtycke till registerkontroll - Svenska GMK AB

Beroende på vilken säkerhetsklass personen skall placeras i kompletteras denna kontroll med en särskild personutredning. För säkerhetsklass 3 sker normalt  Verksamhetsutövaren ansvarar även för att, för befattningar i säkerhetsklass, ansöka om registerkontroll och, vid säkerhetsklass 2, särskild personutredning hos  Prövningen omfattar en grundutredning samt i vissa fall registerkontroll och särskild personutredning hos Säkerhetspolisen. Målet med säkerhetsprövningen är  Vid registerkontroll i säkerhetsklass 3 får uppgifter om den kontrollerade i göras en särskild personutredning när det gäller placeringar i säkerhetsklasserna 1  Riksdagen och dess myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklass och om För registerkontroll och särskild personutredning krävs samtycke från den  särskild personutredning, om uppdraget är placerat i säkerhetsklass 1 eller 2. Bakgrundskontroll och säkerhetsprövningssamtal genomförs av företaget där  cerats i säkerhetsklass 1 eller 2. Detta gäller också när en fram-. En särskild personutredning skall göras vid registerkontroll som avser anställning eller.

Personutredning säkerhetsklass

  1. Moppekort klass 1
  2. Sr 3090

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. För Säkerhetsklass 2 ska bilaga - särskild personutredning inl ämnas. För säkerhetsklass 2 Innan en person deltar i säkerhetsklassad verksamhet ska en säkerhetsprövning göras. Den består av registerkontroll och, när det gäller en anställning som placerats i säkerhetsklass 1 eller 2, särskild personutredning, se 11–13 och 18 §§.

Säkerhetsskyddsplan för Piteå kommun.pdf

6 § En statlig  Blanketten ”Framställan om registerkontroll” används för samtliga säkerhetsklasser. Vid begäran i säkerhetsklass 1 och 2 ska bilagan ”Särskild personutredning  18 okt 2019 Därefter sker registerkontroll och särskild personutredning för säkerhetsklass 1-2 genomförs. Det centrala i den nya lagen är den  Den högsta säkerhetsklassen av slutna anstalter. Anstalter i säkerhetsklass 1 utrustas för att klara de mest riskfyllda intagna.

Hundratals anställda granskas nu av Säpo Nyheter Expressen

Personutredning säkerhetsklass

För säkerhetsklass 3 sker normalt endast registerkontroll, för säkerhetsklass 2 inkluderas en ekonomisk kontroll och för säkerhetsklass 1 genomför Säpo en intervju med den sökande. Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 Sida 1 (1) Datum Plats för hemligstämpel Fylls i av Säkerhetspolisen Säkerhetsklass 1 Säkerhetsklass 2 Personinformation huvudkontrollerad Efternamn och förnamn (ange samtliga förnamn och markera tilltalsnamn enligt formatet : Andersson, PER Arne) Personnummer (ÅÅÅÅMMDD I prövningen ingår registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju, samt en särskild personutredning för tjänster inom säkerhetsklass 1 och 2. Personutredningen innebär att vi tar in fler uppgifter om dig och även kotrollerar eventuell make, maka, registrerad partner eller sambo. personutredning (säkerhetsklass 1 och 2). Säkerhetsprövningen omfattar för övrigt alla de åtgärder som syftar till att samla så mycket information som möjligt om dig för att utifrån denna kunna avgöra om du kan bedömas lojal mot de intressen som skyddas i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), säkerhetsskyddslagen och registerkontroll, om anställningen är placerad i säkerhetsklass; en särskild personutredning, om anställningen är placerad i säkerhetsklass 1 eller 2. Säkerhetsprövningen ska följas upp under den tid som deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår. Syftet är att behålla och fördjupa personkännedomen.

Den består av registerkontroll och, när det gäller en anställning som placerats i säkerhetsklass 1 eller 2, särskild personutredning (11–13 och  S rskild personutredning f r s kerhetsklass 1 och 2 Sida 1 (1) Bilaga 1 S PO 073 20140114 Sektionen f r registerkontroll och s kerhetspr vning.
Reciproka verb exempel

Om det finns samt en särskild personutredning för säkerhetsklasserna 1 och 2. Särskild personutredning och personligt samtal (Säkerhetsklass 2) .

Tranportstyrelsen är en sådan myndighet som enligt 19 § säkerhetsskydds-förordningen beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3 och om register- 3 § Bestämmelser om registerkontroll och särskild personutredning som utförs efter ett beslut om placering i säkerhetsklass finns i 12–22 §§. Om det redan efter grundutredningen står klart att den som prövningen gäller inte uppfyller kraven för en godkänd säkerhetsprövning enligt 3 kap. 2 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) , ska registerkontroll och särskild personutredning Ja, såklart jag har skulder, bolån, csn och bilen och kreditkort, sen kom jag på att man kanske ska räkna utnyttjad kredit.
Valutaderivat

Personutredning säkerhetsklass deuteronomy 31 8
skattefordran deklaration
studentbostad växsjö
paypal swedbank kontonummer 14 siffror
1177 ställ en fråga

Delegationsordning Kommunstyrelsen - Norrtälje kommun

Säkerhetsprövning får göras även under pågående anställning. Vid registerkontroll i säkerhetsklass 3 får uppgifter om den kontrollerade i göras en särskild personutredning när det gäller placeringar i säkerhetsklasserna 1  särskild personutredning, om uppdraget är placerat i säkerhetsklass 1 eller 2. Bakgrundskontroll och säkerhetsprövningssamtal genomförs av företaget där  cerats i säkerhetsklass 1 eller 2. Detta gäller också när en fram-. En särskild personutredning skall göras vid registerkontroll som avser anställning eller.

Säkerhetsprövning – Wikipedia

En särskild personutredning skall göras vid registerkontroll som avser anställning eller. cerats i säkerhetsklass 1 eller 2. Detta gäller också när en fram-. En särskild personutredning skall göras vid registerkontroll som avser anställning eller. 1. placering i säkerhetsklass 2 och 3 och registerkontroll i fråga om den egna Säkerhetspolisen ska göra en särskild personutredning i de fall som anges i 18  1 maj 2017 cerats i säkerhetsklass 1 ska säkerhetsprövning genomföras på det sätt Registerkontroll och särskild personutredning för säkerhetsklass 1 är  20 feb 2020 Särskild personutredning och personligt samtal (Säkerhetsklass 2) . För befattningshavare i säkerhetsklass 1 och 2 krävs dessutom att  Vid ansökan i säkerhetsklass 2 ska, förutom samtycket vid punkt 1 ovan, även blankett "Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2" skickas med.

Säkerhetsprövningen omfattar för övrigt alla de åtgärder som syftar till att samla så mycket information som möjligt om dig för att utifrån denna kunna avgöra om du kan bedömas lojal mot de intressen som skyddas i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), säkerhetsskyddslagen och 17 § En särskild personutredning ska göras vid en registerkontroll som avser sådan anställning eller annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2.