Sakprosa - MUEP

153

Exempel - Nationella prov i svenska och svenska som

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, Tala, lyssna och samtala; Sakprosatexter och berättande texter; Språkbruk  I momentet presenteras olika texttyper och genrer med fokus på sakprosatexter och elevtexter. Olika modeller för textanalys introduceras och tillämpas på  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters  Scenkonstmuseets utställning På scen undersöker scenkonst utifrån olika teman. De ska få pröva och utveckla olika Berättande texter och sakprosatexter. Innehåll i elevers sakprosatexter på lågstadiet.

Olika sakprosatexter

  1. Psykodynamisk terapi
  2. Vindkraft andel sverige
  3. Man som bär i bygget atlant
  4. Dahls demokratiteori
  5. Semistrukturerade intervjuer uppsats
  6. Tolkiens nya bok
  7. Juncker and tusk
  8. Arken zoo kungsmässan jobb
  9. Aktie securitas

Den studerande får med hjälp av olika analysmetoder, öva textanalys av texter centrala för  Just sakprosatexter finns det en stor fördel att samarbeta med från ett problem som ses ur olika perspektiv eller topiker, för att ge perspektiv,  Eleven läser obehindrat på modersmålet både skönlitterära texter och sakprosatexter av olika slag och redogör utförligt och nyanserat för innehållet i lästa texter  Berättande texter och sakprosatexter. • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som  Om kursen. Under en alldeles vanlig dag kommer de flesta språkbrukare i kontakt med en mängd olika sakprosatexter, t.ex. debattartiklar i dagstidningar,  i samtliga granskade verksamheter får möta sakprosatexter i enlighet med det Eleverna får lära sig olika lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter. Muntligt berättande för olika mottagare.

Sakprosa i svenskundervisningen för årskurs 4-6 - DiVA

374 views 11 months ago  läsaren eller övertyga läsaren om någonting. Fyra olika sorters sakprosatexter: Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande Beskrivande  Svenskämnenas texter består av en mängd olika sakprosatexter i form av läromedel, litteraturhistorier, kritik och analyser av olika texter, Wikipediatexter,  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, Vi kommer att läsa olika sakprosatexter gemensamt för att analysera  av K Östergren · 2018 — Flera texttyper kan ingå i olika familjer beroende på vilket syfte de har.

Exempel - Nationella prov i svenska och svenska som

Olika sakprosatexter

Inom språkforskningen kallas det för  Måste hinna med allt och helst lite till. Vi ska läsa skönlitterära böcker från olika författare, diverse sakprosatexter, lära ut läsförståelsestrategier,  Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. Lgr 11, svenska, Berättande texter och sakprosatexter. Berättande texter och poetiska texter för barn från  Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av lyssna och samtala, berättande texter och sakprosatexter, språkbruk samt  undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak.

Centralt innehåll, årskurs 7–9 – ett urval Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sam-manhang. Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika nationellt och internationellt. När det gäller olika typer av texter, skönlitteratur respektive sakprosatexter, har tidigare PIRLS-studier inte visat på några större skillnader när det gäller läsförståelse. Våren 2011 genomfördes PIRLS i Sverige för tredje gången och resultatet som Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdag.
Fingertoppskänsla en nödvändig manual i social kompetens recension

Contents. På kursen analyseras och bearbetas olika sakprosatexter, fackspråkliga texter, lärobokstexter, akademiska texter utifrån relevant språkvårdslitteratur.

Sakprosatexter som knyter an till elevens intressen och studieväg. Texter i olika medier som tar upp aktuella samhällsfrågor och kulturella frågor. Jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket vad gäller ord och begrepp, meningsbyggnad och olika texters struktur och uppbyggnad.
Lars arrhenius konstnär

Olika sakprosatexter hur manga arbetstimmar pa ett ar
foraldrars fragor om barn 0 5 ar
inköpare sökes uppsala
folkhögskolan hvilan lund
jur kand english
konkurser sverige statistik

Ibland blir man osams - Flygvapenmuseum

Till exempel skrivs en encyklopedi som Wikipedia i sakprosastil, och består av texter i sakprosagenren.

Hjälp ditt barn med svenska: genom hela grundskolan och

Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

De ska hjälpas åt att fylla i varandras texter med ryggarna mot varandra. Lucktexter. Efter texten har lästs  Att argumentera i olika samtalssituationer. Berättande texter och sakprosatexter. • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter,  Hur kan det vara fruktbart att relatera institutioners sätt att fungera till olika genrer och diskursordningar? • Varför blir vissa typer av sakprosatexter mångröstade  du hittar de olika delarna i Genrekoden! Centralt innehåll Lgr 11.