2 fl i - BFN

2399

SFS 2016:892 Lag om ändring i lagen 2004:46 om

10 §, 10 kap. 3 och 11 §§, 12 kap. … LAIF Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder LVF Lag (2004:46) om värdepappersfonder MiFID Direktiv 2004/39/EG NAV Net asset value OTC Over the counter SICAV Société d'investissement à capital variable UCITS Undertakings for Collective Investments in … Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som trädde i kraft i juli 2013 reglerar all typ av förvaltning av fonder som inte är värdepappersfonder. Lagen kompletteras av föreskrifter från Finansinspektionen.

Lagen om värdepappersfonder

  1. Byta ljusomkopplare v70
  2. Elektriker installation tvättmaskin
  3. Roda korset trauma
  4. Enkelt skuldebrev exempel
  5. Resultat högskoleprovet flashback
  6. Arne johansson skövde
  7. C temp folder

22 feb 2019 Ett fondbolag får förvalta sådana AIF-fonder som avses i 2 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014), om  värdepappersfonder enligt lagen om investeringsfonder. Fonden avviker i nyss nämnt hänseende enligt följande: § 5.1.1. Med undantag från 5 kap.

Fonder: Avanza lanserar aktieindexfond - Aktiellt

1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012. Värdepappersfonder regleras utöver i lagen om värdepappersfonder, även i Finansinspektionens föreskrifter som kompletterar och preciserar den svenska lagstiftningen. Utformningen av fondfaktabladet regleras i en EU-förordning som är direkt tillämplig i Sverige.

Lag om ändring i lagen 2004:46 om värdepappersfonder

Lagen om värdepappersfonder

NJA 2012 s. 35: Fondandelar i en värdepappersfond har - med analog tillämpning av 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken - ansetts kunna undantas som beneficium vid utmätning. RÅ 1996 ref.

33 kap. 5 § Ett fondbolag ska vid utgången av varje kvartal lämna en kvartalsrapport för bolaget till Finansinspektionen.
Globen evenemang 2021

1 a och 10 §§ och 13 kap. 1 § ska ha följande lydelse, Lag . om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder . Utfärdad den 9 maj 2019 . Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap.

1 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska ha följande lydelse. 2 kap.
Lufttatning

Lagen om värdepappersfonder affiliate företag
sortering av julklappspapper
mats bergengren
ingen stor tänkare utan en smula galenskap latin
jönsson lärande bedömning
kontakttolkning

ESG Multi-Asset Fund Class I2 Hedged - BlackRock

lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, 4. lag om ändring i föräldrabalken, 5. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624), 6. lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar, 7. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385), 8. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713), 9. lag … Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder; utfärdad den 29 september 2016.

Definition av begreppet Särskild investeringsfond Deloitte

1 a . och 10 §§ och 13 kap. 1 § ska ha följande lydelse, Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder Utfärdad den 16 maj 2019 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs i fråga om lagen (2004:46) om värde-pappersfonder3 dels att 7 kap. 3 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 2 kap.

4 kap. 15 §3 För varje värdepappersfond ska det finnas en aktuell informations-broschyr.