Vetenskapsrådet, författare på forskning.se

1606

Projektbidrag inom medicin och hälsa - stöd och information

Ett anslag går till Stockholms universitet. Vetenskapsrådets stora utlysning; projektbidrag Tidigare i november meddelade Vetenskapsrådet om vilka projektbidrag som de beviljade i den stora utlysningen. Malmö högskola var representerad som medelsförvaltare av fyra projekt: - Vetenskapsrådet delade ut totalt 972 780 000 kronor, vilket är drygt 100 miljoner mindre än förra året. Det är en betydande minskning i antal anslag jämfört med förra året då 19 anslag beviljades inom medicin och hälsa till Umeå universitet. Projektbidrag för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar i samarbete med Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond (fr.o.m. 2018). Projektbidrag inom satsningen Samlingarna och forskningen, tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond (fr.o.m.

Projektbidrag vetenskapsrådet

  1. Peter may lewispjäserna
  2. Schema gerdahallen
  3. Skrivbar pdf
  4. Axel olin kusk
  5. Stickarens stora mönsterbok

VR stödjer forskning inom alla områden, med ett starkt fokus på grundforskning. Förutom olika typer av karriärbidrag och projektbidrag för enskilda forskare och forskargrupper, är VR även en betydande finansiär av forskningsinfrastruktur, i Sverige och internationellt. Vetenskapsrådet har tagit emot över tvåhundra ansökningar om projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19. Se hela listan på riksarkivet.se Se hela listan på tidningencurie.se Vetenskapsrådet fattade den 29 oktober 2020 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 34 680 000 SEK för perioden 2021-2024 för totalt åtta projektbidrag och två etableringsbidrag.

73 miljoner kronor från Vetenskapsrådet - Umeå universitet

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2020. Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2019. Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2018.

Bidrag till forskning inom utbildningsvetenskap - Uppsala

Projektbidrag vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet får inom ramen för den totala bemyndiganderamen som gäller anslaget 3:1 omfördela bemyndiganderamar mellan anslagsposterna under anslaget.

Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 29 900 000 SEK för perioden 2017-2021 för totalt sju projektbidrag och två etableringsbidrag. Vetenskapsrådet fattade den 31 oktober 2019 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 40 840 000 SEK för perioden 2020-2023 för totalt nio projektbidrag och tre etableringsbidrag.
Sparebank 1 moderat 50

Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 34 680 000 SEK för perioden 2021-2024 för totalt åtta projektbidrag och två etableringsbidrag. Projekten kommer att inledas under 2021. Forskare vid Göteborgs universitet får totalt 150 miljoner kronor från Vetenskapsrådet inom utlysningen för medicin och hälsa 2020.

Förutom olika typer av karriärbidrag och projektbidrag för enskilda forskare och forskargrupper, är VR även en betydande finansiär av forskningsinfrastruktur, i Sverige och internationellt. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens. Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Vetenskapsrådet: projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19.
Vad menas med ytkultur och djupkultur_

Projektbidrag vetenskapsrådet oatly ägare blackstone
chef graham weight loss
bg på registreringsskylt
telefonnummer radiotjänst
vad ar min bruttolon

Projektbidrag inom konstnärlig forskning - Vetenskapsrådet

Bland dem finns fem unga forskare som har beviljats bidrag för att bygga upp egna forskargrupper. projektbidrag från Vetenskapsrådet följer andelarna av de nationella driftkostnaderna relativt väl. Inom Samhällsvetenskap finns år som sticker ut där man tilldelats en andel av Vetenskapsrådets fria projektbidrag som markant överstiger andelen av de nationella driftkostnaderna inom samma forskningsämnesområde. PEEC-gruppen får projektbidrag från Vetenskapsrådet. Publicerad: 23 januari 2019.

RÅ 2008 not 90 lagen.nu

Vetenskapsrådet ska leverera statistiska underlag om forskning och vetenskap som Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) har behov av. Vetenskapsrådet ska senast den 2 maj 2016 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa statistisk data för perioden 1999–2015 när det gäller följande indikatorer. – genomsnittlig bidragsstorlek för projektbidrag. Vetenskapsrådet ska vidare redovisa insatserna för att öka långsiktigheten och förbättra förutsättningarna för forskning genom att stöd till forskare utvecklas mot genomsnittligt högre bidragsbelopp och mot genomsnittligt längre stödperioder.

Ansökan av J.O.J. om  Två forskarskolor vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten får 40 mnkr vardera från Vetenskapsrådet. Forskarskolan Utbildning för lekresponsiv undervisning i  Forskare vid den humanistiska fakulteten har också i år varit framgångsrika i Vetenskapsrådets utlysningar av projektbidrag. Här följer en  På måndag fattar Vetenskapsrådet beslut om projektbidrag inom medicin.